Green World Property Group
 
 

Samen naar de UK

Er zijn steeds meer mensen die graag willen investeren in vastgoed in de UK, maar de eerste stap niet durven te zetten. Dat kunnen echt beginnende vastgoed investeerders zijn, maar ook mensen die al ervaring hebben, maar nog niet in de UK. Ze hebben al basiskennis en mogelijk ook beschikbare middelen die een eerste project mogelijk maken. Ze zijn op zoek naar praktische en hands-on begeleiding bij het eerste project. Maar waar vinden ze dat? Samen met de Vastgoedcommunity hebben we een begeleidingstaject uitgewerkt onder de naam Samen naar de UK.

Aanpak
Deelnemers worden verdeeld in groepen van maximaal 10 personen. De begeleiding door Jos en Edwin gedurende 12 maanden bestaat uit:

  • Intake gesprek met elke individuele aanmelder a.d.h.v. vijf vragen om de geschiktheid van deze persoon voor een dergelijk begeleidingstraject te beoordelen. Alleen mensen die klaar zijn voor een eerste project zullen worden “toegelaten” tot Samen naar de UK.
  • Vier achtereenvolgende wekelijkse groepsgewijze online bijeenkomsten (90 minuten) waarin de benodigde basiskennis beknopt wordt doorgenomen en het verloop van het eerste project worden besproken.
  • Gedurende deze vier weken wordt met iedere deelnemer individueel de doelstelling voor zijn/haar eerste project vastgesteld. Daarbij wordt minimaal vastgesteld: Flip of BTL, type vastgoed, doelgroep en regio, eigen geld en gedacht totaal budget, doorlooptijd.
  • Vervolgens wordt elke deelnemer gedurende de daarop volgende 11 maanden individueel en persoonlijk begeleid bij het eerste project. 
  • Elk maand is er tevens één gezamenlijke online sessie is (90 minuten) met de groep van 10 waarin ervaringen worden uitgewisseld en vragen met elkaar besproken.

 
Resultaat
Het resultaat voor iedere deelnemer zal een volledig uitgevoerd vastgoedproject in de UK zijn van voorbereiding tot en met het verkopen van een object (flip) of het in verhuur nemen (BTL). Er worden tevens contacten gelegd met personen en partijen waarmee na het eerste project op eigen gelegenheid verder gewerkt kan worden. Het eerste project moet in principe kunnen passen binnen een tijdspanne van circa 1 jaar. Bij het vaststellen van de individuele doelstelling zullen hiervoor nadere afspraken worden gemaakt. 

Meer weten
Wil je meer weten over onze begeleiding bij jouw eerste vastgoedproject in de UK, kijk dan op de speciale pagina voor Samen Naar De UK.